Telekomünikasyon

ADA İKLİM kuruluşundan bu yana yaptığı çalışmalarla Telekomünikasyon alanında geniş bir bilgi birikimine sahip, eğitimli, deneyimli, birikimli, insan kaynağı ile yoluna devam etmektedir.
Kuruluşundan itibaren tüm personelini şirket bünyesinde eğiten aynı zamanda bir eğitim şirketi olmuştur.
Amacımız ADA İKLİM İsmini, Telekomünikasyon alanında güçlü ve lider bir marka haline getirmektir. Markalaşma çalışmalarımızda, kaliteli hizmet ve üretim yapmayı, aynı zamanda müşteri memnuniyeti odaklı çalışmayı en önemli prensiplerimizden biri olarak görüyoruz.
Telekomünikasyon konusunda öncü firma olmak için taahhütlerimizi zamanında ve en iyi kalitede yerine getirerek, uzmanlık gerektiren zor projelerin üstesinden gelerek, kaliteli ve yetkin insan kaynağı ile çalışması zor koşullarda iş yapabilmeyi, müşterinin ilkelerine uygun davranarak çalışmayı ana prensibimiz olarak görmekteyiz
• Montaj-Demontaj:
GSM Radyo ve Sabit Ağ Şebekesi ile birlikte enerji hatları ve iklimlendirme sistemlerinin montajı konusunda uzman olan ekibimiz bu sistemlerin projelendirilmesinden işletmeye alınmasına kadar tüm aşamaları gerçekleştirecek uzmanlık, teknik donanım ve kadroya sahiptir.

• TSS ve LOS raporlarının hazırlanması

•Her türlü inşaat işi
Konteyner altına gerekli tesviyeler yapılarak beton atılması; iç tesisat ve klima montajının yapılması; paratoner montajı ve test edilmesi; dış tesisatta gerekli olabilecek kazı işleri ya da direkli havai hattın yapılması; alüminyum seperasyon montajlarının yapılması; TEDAŞ şartlarına uygun olarak proje hazırlanması, onaylatılması; işveren firma adına abonelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi


•Montaj işleri
Baz istasyonu montajı ve test edilmesi; kablo, rak montajı; enerji panoları ve akülerin montajı; kule ya da pole üzerindeki antenlerin montajı; kablolar (enerji RF, Feeder kablo, baz istasyonu kabinetlerinin iç kablolaması ve çaprazlanması vb); topraklama; baz istasyonu kabinetlerinin, ünitelerinin, kartlar ve TRU’ların montajı; kablo ve malzemelerin etiketlenmesi; M/L montajının ve gerekli olan bütün testlerin yapılması; elektromanyetik alanın ölçümlerine uygun çizimlerin yapılması ve dokümanların hazırlanması; izolasyon işleri (çatı, kapı vb); temizlik yapılması.

•Mevcut istasyonlar için revizyon işleri
M/L trafik kapasitesinin artırılması; anten yüksekliğinin değiştirilmesi; anten tiplerinin değiştirilmesi; antenlere tilt verilmesi ve mevcut tiltlerin kaldırılması; mevcut istasyona anten ilave edilmesi (feeder kabloların çekimi, kabinete bağlanması ve test edilmesi dahil); arızalı kabinet, M/L, anten, akü gurubu ve hasarlı feeder kablolarının değiştirilmesi;

•GSM baz istasyonlarında type-change, baz istasyonunun komple demontajı, elektrik aboneliklerinin iptal edilmesi ve inşaat işleri ile ilgili yapılan işlerin sökülmesi (kule, konteynır, seperasyon, elektrik ve topraklama kabloları, pole veya kuleler gibi işler.) ve lokasyonun eski haline getirilmesi. Sökümü yapılan tüm ekipman ve malzemelerin sınıflandırılıp uygun biçimde ambalajlanarak ilgili depoya teslimatı.
• Bakım:
GSM Radyo Şebekesi Sistemlerinde kesintisiz iletişim hayati öneme haizdir. Düzenli, kesintisiz sağlanan ve kullanıcıya güven veren iletişim sistemleri artık çağımızda lüks olmaktan çıkmış, iletişim hayatın her alanında kullanılır hale gelmiştir. Bu anlayışla hareket eden ekiplerimiz, bakım planlama grubumuz tarafından oluşturulan programa uygun şekilde önleyici bakımları gerçekleştirmektedir.

Bakım işlemleri sırasında;
• Tüm sistemin mekanik sağlamlık kontrollerinin yapılması ve gevşeklik (cıvata-somun ve vida) kontrolleri
• Anten ve anten aparatlarının mekanik sağlamlık ve gevşeme kontrolleri, ve RSD’ ye göre yön, açı ve tilt vb. değerlerin kontrolleri;
• Harici alarm testlerinin yapılarak işlerliklerinin sağlanması;
•Tespit edilen her türlü eksikliğinin tamamlanması; mevcut olmayanların yeniden tesis edilmesi;
• Akülerin bağlantılarının kontrol edilmesi ve performans ölçümlerinin yapılması, arızalı tespit edilen hücrelerin sistemden çıkarılması
•Kabinet içi temizliği;
•Tüm sistemlerde external ve internal alarm olup olmadığının testi ve varsa kaldırılması;
•RBS, M/L ve HDSL sistemlerinin kontrolü ve aksaklıklarının giderilmesi;
•M/L seviye değerlerinin mesafe ve çanak çapına göre olan seviye kontrolleri;
•Kule mekanik ve periyodik bakımı;
•Boru ve profil sistemlerinin bakımı; konteynır/ bölme duvar ve yalıtımı;
•Tel çitlerin kontrol ve onarımlarının yapılması;
• Çevre güvenliği ve temizliğin sağlanması;
•Sistem, kule, enerji hattı, tel çit ayakları topraklamasının ölçülmesi ve değerin yüksek olması durumunda iyileştirilmesi;
• Konteyner içi enerji sistemi (powerbox; kablo; priz; anahtar; topraklama kabloları v.b.) kontrolü;
• Enerji siteminin;
•Trafo ve hat başı direkleri dahil bütün direklerinin mekanik bakımları ve topraklama ölçümleri
•Tüm enerji hattının kablo ve bağlantı elemanlarının kontrol ve bakımları
•Sigota (OG ve/veya AG) parafudur, izolatör vb aksamın kontrol ve bakımları•Trafo ayar ve ölçümlerinin yapılması
• Seksiyoner ayar ve kontrollerinin yapılması
•İklimlendirme sistemleri periyodik bakımları

Görseller